top of page
יעוץ התנהגות כלבים
dog-care_common-dog-behavior-problems_ov

אלה הבעיות הנפוצות ביותר אצל כלבים שניתן לטפל בהם: 

- תוקפנות: כלפי כלבים, חתולים או בני אדם (בני הבית או זרים)

- חוסר שקט: התרגשות יתר, קשיי למידה בחינוך, הרס חפצים בבית, מירוץ אחרי אנשים רצים ואופניים

- פחדים: מרעשים, סופות רעמים, זיקוקים, או פחדים מבני אדם, כלבים, חתולים, ווטרינרים 

- הפרעות הקשורות לפרידה: מתן צרכים בבית, נביחות, הרס

- מתן צרכים בבית: קשיי למידה, השתנה כסימון טריטוריאלי או לא, מתן צואה

- התנהגויות בלתי פוסקות: ליקוקים, סיבובים, תקיפת זנב, ״צייד״ של אורות מרצדים

- הפרעות בתקופת ההזדקנות: אי שקט בלילה, בילבול בין יום ללילה, אובדן למידה, נביחות, בכי, תוקפנות

bottom of page