top of page
יעוץ התנהגות חתולים
Aggressive-Behaviour-in-Cats.webp

אלה הבעיות הנפוצות ביותר אצל חתולים שניתן לטפל בהם: 

- תוקפנות: כלפי חתולים, כלבים או בני אדם (בני הבית או זרים)

- מתן צרכים מחוץ לארגז: סימון טריטוריאלי או השתנה אמיתית, מתן צואה

- חוסר שקט: התרגשות יתר, הרס חפצים בבית, נשיכות תוך כדי ליטופים

- פחדים: מרעשים או מבני אדם, כלבים, חתולים, ווטרינרים 

- התנהגויות בלתי פוסקות: ליקוקים, סיבובים, תקיפת זנב, ״צייד״ של אורות מרצדים

- הפרעות בתקופת ההזדקנות: אי שקט בלילה, בילבול בין יום ללילה, אובדן למידה, יללות, תוקפנות

bottom of page